Poliizosiyanurat (PIR)

Poliizosiyanurat (PIR), PMDI (polimerik metil difenil izosiyanat) ya da MDI ile poliol arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu oluşur. Poliizosiyanurat(PIR)’ı Poliüretan’dan ayıran, MDI ile poliol bileşenlerinin karışım miktarlarıdır.

PIR üretiminde kullanılan MDI miktarı ve alev geciktirici katalizör miktarı daha fazladır. Yüksek sıcaklıklarda kimyasal kararlılığı daha yüksek izosiyanurat zincilerinden oluşmaktadır. Poliüretan’a göre yanabilirliği ve duman oluşumu oldukça düşüktür. Kapalı hücre yapısından kaynaklı üstün ısı yalıtımı sağlamaktadır. Kullanım sıcaklığı maksimum 80-90°C olmalıdır. Maksimum dayanım sıcaklığı 100-110°C’dir. Bu sıcaklıklardan sonra özelliğini kaybeder.

PIR Laboratuvar Değerleri Değer
Uygulama Sıcaklığı (°C) -40 ~ +90
Isı İletkenlik Katsayısı (l-W/mK) 0,020
Basınç Dayanımı - %10 genleşmiş (N/mm²) 0,15 – 0,20
Eğilme Dayanımı (N/mm²) 0,24 – 0,30
Su Emme (168 saat sonra - %) 0,05 – 0,20
Buhar Difüzyon Dayanımı ( µ ) 55 – 60
Yangın Sınıfı B1 (DIN 4102)
Kapalı Hücre İçeriği 91-95%