İndirme

Fabrika teslim satışlarda, paketlerin sahada indirilmesi için ekipman ve işçilik sağlanması müşterinin sorumluluğundadır. Paketler araçtan indirilirken, uzunluğuna ve ağırlığına göre forklift (panel boyu 7,00mt’nin üzerinde olduğu takdirde 4 bacaklı olması gerekmektedir) veya vinç kullanılır.

Vinçle kaldırma sırasında genişlikleri min 20 cm olan yassı kayış veya sapan kullanılmalı, kesinlikle zincir veya çelik halat kullanılmamalıdır. Sandviç Panellerin çatıya kayış ile çekilerek kaldırılırken, kenarları iyi korunmalıdır. Halatların geldiği yerlere ahşap takoz veya panelın kenarlarına koruyacak bir malzeme mutlaka konulmalıdır. Levhalara gelen basıncın bozulmaya yol açmamasına dikkat edilmelidir. Mümkünse paketlerin altında ağırlık merkezini dağıtacak aparat kullanılmalıdır. Boyu 7 mt’den uzun olan paketler için özel kaldırma krişleri kullanılmalıdır.Paketin sepetten veya son halattan dışta kalan kısımları 3,00 mt’yi geçmemelidir.

Cephe ürünleri şantiye sahasında gölge ve korunaklı bir alana yerleştirilmelidir. Çatı ürünleri yere, montajın yapılacağı çatı taşıyıcı aşık veya makasların üzerine indirilebilir. Paketlerin noktasal yüke sebep olmaması için çatı yüzeyine yayılmasına dikkat edilmelidir. Yük oluşturacağı için konstrüksiyonun bu yükü taşıyıp taşıyamayacağı konusunda saha yetkililerinden onay alınmalıdır. Ayrıca rüzgarda uçmaya karşı sıkıca bağlanmalıdır. Çatı eğimi panellerin kaymasına neden olabilecek kadar çok ise kaymaya karşı tedbir alınmalıdır.

Sandviç panelleri bir yığının üzerinden çekerek almak, diğerlerinin üzerinin çizilmesine neden olacağı için, yan çevirerek kaldırmalıdır. Bir diğerinin üzerinden sürüklenmemeli veya kaydırılmamalı, kaldırarak taşınmalıdır.

Panelleri taşırken yan kenarlarından veya yan metal kulaklarından tutarak kaldırılmamalıdır, deformasyona sebep olabilir. Bütünü ile tutularak taşınmalıdır.