Bilgi Güvenliği Politikası

METAPANEL YAPI ELEMANLARI A.Ş. (Şirket) kurumsal iş hedefleri ile uyumlu ve onları destekler şekilde iş gereksinimlerine dayanan ve ilgili yasalara ve standartlara göre düzenlenen gereksinimler, tanımlar, kurallar, uygulamalar, sorumluluklar ve iş akışlarını ifade eder. Bu politika, METAPANEL YAPI ELEMANLARI A.Ş. bilgi güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlere kılavuzluk etmeyi ve alt belgelerin de desteği ile bilgi güvenliği süreçlerini ve kontrollerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla oluşturulan bilgi güvenliği politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır:

  • İş stratejisi ve kurumsal hedefleri desteklemek
  • Yasalara, standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamak
  • BGYS'yi ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante etmek, belgelendirmek, kurumsal kültür haline getirmek ve sürekli iyileştirmek
  • Mevcut ve öngörülen bilgi güvenliği süreçlerini, risklerini ve tehdit ortamını yönetmek

Bilgi varlıkları başta olmak üzere şirketimize ait BGYS kapsamındaki tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir seviyenin üstünde tutmak BGYS ile şirketimiz çalışanlarının ve paydaşlarının bilgi güvenliği farkındalığını yaratmak ve herkesi Bilgi Güvenliği Politikası ve BGYS uygulamaları hakkında bilgilendirmek BGYS sayesinde şirketimiz iş süreçlerinde bilgi güvenliğini sağlamayı, verilen hizmetlerin kalitesini ve süreçlerin verimliliğini artırmayı hedefler.