İnsan Kaynakları Politikası

Metapanel A.Ş. insan kaynakları yönetimi anlayışı, stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir. İşin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

 

 

 

  • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
  • Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,
  • Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek

İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

  • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
  • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
  • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları’nın hedefidir.