Boyut Toleransları

Sandviç Paneller için Boyut Toleransları
Boyut Tolerans(izin verilen en büyük değer)
Panel Kalınlığı

D≤ 100mm ±2mm

D>100mm ±2%

Düzlükten Sapma(L ölçü boyuna göre)

L=200mm için Düzlükten sapma 0.60mm

L=400mm için Düzlükten sapma 1.00mm

L>700mm için Düzlükten sapma 1.50mm

Metal Profilin Genişliği (hadve) mm

5<h≤ 50mm ±1 mm

5<h≤100mm ±2.50 mm

Güçlendirici Kıvrımın ve Hafif Profilin Derinliği

ds < 1mm ±30%ds

1mm<ds≤3mm ±0.3%

3mm<ds≤5mm ±10%ds

Panel Uzunluğu

L≤3m ± 5mm

L>3m ±10mm

Panel Örtü Genişliği w ±2mm
Diklikten Sapma s≤0.6% x W(anma örtü genişliği)
Doğrultundan Sapma (uzunluk yönünde) Her bir mt uzunluk için 1.00mm en fazla 5mm
Eğrilik

Her bir mt uzunluk için 2.00mm en fazla 20mm

Düz yüzeyler veya hafif profili yüzeylerde her 1 mt genişlik için 8.5mm-h≤10mm

Profilli yüzeylerde her 1 mt genişlik için 10mm-h•10mm

Profil Adımı (p)

h≤50mm p:±2mm

h>50mm p:±3mm

Tepe Genişliği (b1) ve yatak genişliği (b2)

b1 ± 1 mm

b2 ± 2 mm

*Sandviç Panel boyut ölçme methodu TS EN 14509 Ek D Boyut Toleransları kısmında ayrıntılı olarak gösterilmiştir.